Vacature : Werkvoorbereider CV & Koel installaties

werkvoorbereider cv en koel installaties

Functie omschrijving

“Wil je werken in de techniek, maar heb je nog niet je ideale stek gevonden? Ben je het zat iedere dag in de file te staan? Denk dan eens aan Flexxend, want wij hebben coole jobs in een warme omgeving. Je kunt je ontwikkelen in vele technieken, met ruimte voor specialisatie. We zijn op dit moment op zoek naar de volgende mensen:

 • Werkvoorbereider CV & Koel installaties

Onze opdrachtgever heeft een breed scala van technieken onder één dak. Zij houden zich bezig met het ontwerpen, installeren en onderhouden van vele soorten technische en innovatieve installaties in de agrarische sector, de utiliteit als ook bij de grotere zaadbedrijven in de regio.

Werken bij deze opdrachtgever doe je in een open en stimulerende bedrijfscultuur waarbij commitment, eerlijkheid en gelijkheid de belangrijkste pijlers zijn. Medewerkers helpen elkaar, in een collegiale sfeer. De belangen van de medewerkers en die van de onderneming lopen hier duidelijk parallel.

Wat mag je van ons verwachten naast een duidelijke functiebeschrijving:

 • Opname in het bedrijfspensioenfonds (BPMT)
 • Erkend leerbedrijf op alle gebieden van de techniek
 • Duidelijke organisatiestructuur met korte lijnen
 • Een uitgebreid pakket aan bedrijfskleding
 • Alles via werkbonnen en werkmappen met duidelijke gegevens
 • Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en toekomstperspectieven
 • Mogelijkheden voor een persoonlijk opleidingsplan
 • Regeling voor vergoeding van opleidings – en studiekosten
 • Enthousiaste collega’s met een lange staat van dienst
 • Zeer prettige werksfeer in een hecht team

DOEL VAN DE FUNCTIE

De werkvoorbereider zorgt voor een juiste planning van materialen t.b.v. de verkregen opdrachten en faciliteert de voortgang van de projecten door alle benodigde zaken (zoals volledig kloppende uittrekstaten en benodigd materieel) voor aanvang van het project te organiseren. Verzorgt tevens werkinstructies en vervangt de projectleider ingeval van diens afwezigheid.

ALGEMEEN

 • onderstaande beschrijving is een uiteenzetting van de verantwoordelijkheidsgebieden en géén uitputtende opsomming van de werkzaamheden
 • de vervuller van deze functie is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden uit te voeren
 • de vervuller van deze functie leeft richtlijnen, werkinstructies en procedures na die betrekking hebben op kwaliteitszorgsystemen (BRL, PED e.d.), VCA en het bedrijfsreglement.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Techniek

 • Bedenken van detailoplossingen die aan de eisen van het ontwerp voldoen
 • Beoordelen of de componenten van de installatie en eventueel andere benodigde materialen voldoen
 • aan de eisen van het ontwerp en, indien van toepassing, aan de eisen van de detailoplossing
 • Verzorgen van de materiaalplanning voor diverse projecten
 • Stelt werkinstructies op en bepaalt tijdsbesteding voor de werkzaamheden
 • Uittrekken van benodigde materialen
 • Uitwerken van een definitief ontwerp, zorg dragen voor werktekeningen en een volledige opdrachtbeschrijving
 • Plannen en bestellen / inhuren van benodigd materiaal
 • Controleren van tekeningen
 • Verzorgt informatie op het gebied van bestellingen, levertijden, prijzen etc.
 • Uitwerken van meer-/minderwerk en zorg dragen voor een correcte afhandeling
 • Opmaken van garantiedocumenten en verzending naar fabrikant
 • Verzorgt vergunningen en andere vereiste documenten
 • Ondersteunen van montageploeg door het geven van technische hulp en aanwijzingen

Organisatie

 • Zorg dragen voor een projectmap die alle uitvoeringsdocumenten bevat
 • Overlegt over wijzigingen met projectleiding en tekenaar
 • Deelname aan werkoverleg en toolboxmeetings
 • Vervangen van de projectleider ingeval van diens afwezigheid

Administratie

 • Inboeken van bestellingen en prijsafspraken met leveranciers
 • Ondersteunen van de (senior)projectleider bij diverse administratieve afhandelingen

Optioneel

 • Opmaken van calculaties van te verrichten werkzaamheden
 • Aanleggen van correcte registraties volgens BRL, PED e.d.
 • Levert bijdrage aan leveranciersselectie en leveranciersbeoordeling
 • Verzorgen van gereed meldingen aan administratie, afdeling service & onderhoud en eventueel aan de nutsbedrijven en brandweer

FUNCTIEKARAKTERISTIEKEN

Complexiteit

Heterogeniteit:

 • De functie van ervaren werkvoorbereider is met name gericht op het uittrekken en bestellen van benodigd materialen en materieel voor de uitvoering van een project. Daarnaast heeft de werkvoorbereider ook andere werkzaamheden zoals berekenen, plannen, programmeren, controleren en begeleiden van de productie.
 • Daarbij is nauwelijks sprake van routine, maar zijn veel initiatieven nodig.
 • De aandacht dient voortdurend verlegd te worden ook door veelvuldige telefonische onderbrekingen.
 • Een grote mate van accuratesse is vereist.
 • Werken onder tijdsdruk komt voor.

Kennis:

 • De kennis dient naar inhoud en niveau minimaal gelijkwaardig te zijn aan MBO, gevolgd door functiegerichte cursussen (3-4 jaar).
 • Begrijpt het ontwerp van een installatie van op zijn vakgebied, dat voldoet aan de eisen die de BRL daaraan stelt
 • Kent en begrijpt de eisen die de BRL stelt aan het installeren van een installatie op zijn vakgebied

Zelfstandigheid

 • De ervaren werkvoorbereider deelt de eigen tijd in binnen het aangegeven pakket, de gegeven planning of afspraken met de klant.
 • De vormgeving ligt meestal vast in eisen van de klant, technische voorschriften e.d.
 • Kiest eigen aanpak op basis van ervaring, organiseert bepaalde delen van het werk zelfstandig.
 • Levert voorstellen voor het optimaal gebruik van mens en machinecapaciteit.
 • Het probleemniveau stemt overeen met het opleidingsniveau en de ervaring (2 jaar).
 • De dagelijkse contacten met leiding en personeel van uitvoerende afdelingen en overige staforganen zijn gericht op een optimale productie.
 • Afbreukrisico
 • Fouten in werkmethoden, berekeningen e.d. leiden tot verliezen van uiteenlopende aard, bijvoorbeeld : vertraging in de uitvoering, verkeerde bestellingen, geen optimaal gebruik van de capaciteit etc.
 • Accuratesse en controle van de eigen werkzaamheden zijn vereist.
 • De kans dat fouten in het werk tijdig worden gesignaleerd is aanwezig door controle van de werkzaamheden door de medewerker zelf en door de projectleiding.
 • Contacten met klanten, leveranciers, andere bedrijven e.d. zijn gericht op snelle en concrete overdracht van informatie voor een juiste en tijdige uitvoering.
 • Normale discretie vereist inzake gegevens.
 • Fysieke aspecten
 • De werkvoorbereider werkt onder normale kantooromstandigheden.
 • Werkt langdurig aan de pc.

COMPETENTIES (vaardigheden en houding)

Communiceren

 • Kan complexe informatie duidelijk weergeven en een boodschap duidelijk overbrengen.

Flexibiliteit

 • Wijzigt van aanpak als een voorgaande aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt.

Organiserend vermogen

 • Organiseert en regelt zaken op korte termijn

Gevoel voor details

 • Heeft gevoel voor details binnen het eigen werk.

Kwaliteitsgerichtheid

 • Hanteert hoge kwaliteitsnormen binnen het eigen werk.

Financieel bewustzijn

 • Zoekt naar optimalisering van de financiële bestedingen in een project.

Analytisch vermogen

 • Ziet verbanden in een complex probleemgebied of situatie.

Stresstolerantie

 • Blijft onder druk efficiënt en effectief handelen.

Planmatig werken

 • Is in staat het eigen werk te structureren en structureert werkprocessen van anderen en zoekt tijdig een oplossing voor verstoringen in de voortgang.

Wat kunnen wij bieden?

 • Goed salaris
 • Reiskostenvergoeding
 • Uitzicht op een vast dienstverband bij de opdrachtgever.

Is je interesse gewekt? Stuur dan je CV naar info@flexxend.nl of solliciteer via het sollicitatie formulier. Wil je meer informatie dan kun je natuurlijk ook bellen op telefoonnummer: 0228-543987, we staan je graag te woord.

Sollicitatie formulier

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Uw CV