AOW’er Jan Modaal werkt niet door

AOW’ers die doorwerken hebben vooral een laag of hoog inkomen. Voor Jan Modaal hoeft het niet, blijkt uit onderzoek van TNO en ROA.

Ook laag- en hoogopgeleiden werken vaker door als zij de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Laagopgeleiden doen dit om hun beurs te spekken terwijl hoogopgeleiden hiervoor kiezen uit bevlogenheid of omdat ze voldoening uit hun werk halen, blijkt uit interviews.

Verdubbeld

Tussen 2003 en 2016 is het aantal werkenden in de leeftijd van 55 tot 64 jaar verdubbeld van 726.000 naar ruim 1400.000. Het aantal werkenden in de leeftijd tussen 65 en 74 jaar is bijna verdrievoudigd, van 66.000 naar 180.000. Degenen met een lage opleiding zijn in de periode 2003 tot 2016 ruim drie keer vaker gaan doorwerken. Ook middelbaar en hoogopgeleiden werkten vaker door nadat zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikten, maar onder hen is de stijging minder sterk.

Bedreiging

De groep werkende AOW’ers is geen bedreiging voor jongeren op de arbeidsmarkt. Tussen 2000 en 2015 steeg het aantal werkenden in de leeftijd van 65 tot 69 jaar, dit ging gepaard met een lagere werkloosheid en een hogere arbeidsparticipatie onder jongeren, constateert TNO. Daarnaast kiezen werkgevers bijna altijd voor de jongere sollicitant als zij kunnen kiezen tussen een jongere en een oudere, zo blijkt uit het onderzoek. Uit interviews met werkgevers blijkt ook dat AOW’ers vaak andere taken uitvoeren dan jongeren.

Experts vinden het belangrijk om te voorkomen dat AOW’ers doorwerken uit financiële noodzaak. Zo moeten zzp’ers tijdig hun pensioen plannen. Mensen die buiten hun schuld om in de problemen komen, bijvoorbeeld door een faillissement van de werkgever, moeten worden geholpen.

 

 

bron : www.telegraaf.nl